DUKATPRISET 2011 TILL HANS ROSENSTRÖM

Hans Rosenström (f. 1978 i Lojo) skapar överraskande rum och situationer av knappa element. Även om Rosenströms konst bygger på ljud kan man se bildkonstens traditioner i den, allt från olika slag av optiska idéer och surrealism till platsbundenhet och experimentell film.

Rosenström ger betraktaren en viktig roll i att fullborda hans konst och ge den betydelse. Hans verk är teatermässiga förunderligheter som föds av ljus, ljud och betraktarens rörelser. Efter dem förefaller, låter och känns verkligheten för en stund bekant men förskjuten i ett konstigt läge. Konstnären bor och arbetar i Helsingfors och Stockholm.

Prissumman är 16 000 €.

Hans Rosenström
Hans Rosenström: Mikado “Tänk på Döden”, Mobile Art Production,
Kulturfestivalen i Stockholm 2009. Foto: Karri Kuoppala.