DUKATPRISET 2013 TILL RIIKKA KUOPPALA

Finlands äldsta konstpris, det år 1858 instiftade Dukatpriset till en ung konstnär tilldelas konstnären Riikka Kuoppala (f. 1980 i Helsingfors). Hon bor och arbetar i Lille i Frankrike och i Helsingfors. Prissumman är 16 000 €.

Riikka Kuoppala

Riikka Kuoppala är en ung mediekonstnär på tröskeln till en internationell karriär. Hennes filmatiska videoverk skildrar psykologiska landskap och sinnesstämningar snarare än verkliga situationer. Ofta behandlar de minnen och trauman; bland hennes senaste teman kan nämnas kön, familj och sjukdom. Men Kuoppala gör också platsbunden kollektiv konst om aktuella ämnen, såsom samhälleliga missförhållanden; ett av de senare verken är en installation där matdonationer delas ut åt mindre bemedlade familjer. Kuoppala vill i sitt konstnärliga arbete kombinera dessa två delområden, den psykologiska och den yttre verklighet.

Riikka Kuoppala blev bildkonstmagister från Bildkonstakademin 2010. Hon bor och arbetar i Lille i Frankrike samt i Helsingfors. För närvarande är hon med i det tvååriga fortbildningsprogrammet Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains för unga konstnärer, huvudsakligen inom film. Tidigare elever från studion Le Fresnoy är bl.a. videokonstnären Anri Sala. Bland gästprofessorerna kan nämnas filmregissörerna Jean-Luc Godard och Chantal Akerman.