Bildkonstnär Jaakko Pallasvuo (f. 1987, Lojo), Helsingfors

Jaakko Pallasvuo avböjer alla kategoriseringar och definitioner och företräder ett nytt slags konstnärskap i internets tidevarv. Han definierar själv kontexten där hans konst visas och han tillämpar oräkneliga stilar och arbetsmetoder. Verken är fullspäckade med referenser till olika ämnen. Teman som förenar dem är gemensamhet och subjektets varierande skepnad. Pallasvuo är känd bland annat för sina delvis självbiografiska videoessäer som behandlar identitetens tillblivelse och där konstnärsrollen spelas av många personer. Trots att verken till sin natur i grunden handlar om att vara människa i ett vidare perspektiv förmedlar de en djupt personlig känsla.

Jaakko Pallasvuo studerade vid Bildkonstakademin 2008–2011.

 


Jaakko Pallasvuo: Mask, 2017, video
 


Jaakko Pallasvuo: Soft Body Goal, 2017, video
 


Jaakko Pallasvuo: You Are the Sun, video