LITTERATURPRISET 2009 (10 000 €)

Ritva Kovalainens och Sanni Seppos verk Metsänhoidollisia toimenpiteitä (Skogsvårdande åtgärder. Fri översättning) lyfter på ett imponerande sätt på nytt fram den samhällskritiska tradition inom fotograferandet som mycket långt har fallit i glömska. Skogen har i alla tider utgjort en central del av finskhetens väsen. Skogen var också en viktig faktor när det industrialiserade Finland föddes och har alltid lagt grunden till välstånd i vårt land.

Fotograferna Kovalainen och Seppo visar vad de senaste decenniernas åtgärder inom skogsvården har lett till, när man enbart har eftersträvat ekonomisk vinning. Fotografierna får betraktaren att stanna upp, ofta är bilderna upprörande. I textavsnitten möts människors personliga erfarenheter och minnen, forskningsdata och historia.

Seppo&Kovalainen
Foto: Roger Gustafsson

LITTERATURPRISET 2008 (2 x 5000 €)

Priset i litteratur delas i år i två delar och går till förlaget Musta taide och till författarna av verket Ryijy elää – Suomalaisia ryijyjä 1778–2008. Priset är värt 5000 €.

Genom att ge priset både till en etablerad konstförläggare och till ett glädjande exempel på en bok som kommit ut på eget förlag vill prisnämnden uppmärksamma den mångsidighet som råder inom de finska konstförlagen. Mottagarna av priset visar hur entusiasmen för ämnet ger fina resultat. Musta Taide som grundades 1990 har etablerat sin ställning som utgivare av högklassiga fotoböcker: texten, trycket och utseendet står för en omutlig kvalitet. Kärleken till ämnet framgår också av verket Ryijy elää, som har redigerats av Tuomas Sopanen och Leena Willberg.

Sopanen, Tuomas – Willberg, Leena 2008. Ryijy elää – Suomalaisia ryijyjä 1778–2008. Bild: Kari Jämsén. Layout: Irmeli Ilmanen. Förläggare: Tuomas Sopanen. ISBN 978-952-92-3718-0.

LITTERATURPRISET 2007 (10 000 €)

Ville Lukkarinens Pekka Halonen – Pyhä taide (Finska Litteratursällskapet) är ett ypperligt exempel på en konsthistorisk text som är lättillgänglig men samtidigt vetenskapligt betydande. Boken grundar sig på en seriös vetenskaplig forskning, som författaren skickligt också har stöpt i en lätt förståelig och läsbar form. Verket väcker läsarens intresse för en mångsidig tolkning av konstverken och breddar också för en djupare kännedom av konstens historia.

I boken gör Lukkarinen en ingående studie av undersökningsobjektet, och presenterar en färgstark och mångdimensionell Pekka Halonen. Han lyckas förändra vår bild av konstnären, som ofta setts som en landskapsmålare och i första hand en skildrare av den finska naturen. Lukkarinen gör flera nya och djärva tolkningar som förknippar Halonen med de konstnärliga strömningarna i den europeiska konsten vid sekelskiftet 1800-1900. Lukkarinen ”lusläser” skickligt konstverken och finner detaljer som öppnar vägar till en bredare tolkning av konsten. Genom Lukkarinens tolkningar visar sig Halonen som en passionerad sökare av konstens helighet.

Fil. dr Ville Lukkarinen är professor i konsthistoria vid Tammerfors tekniska universitets arkitekturhistoriska institution. År 2005 fick han tillsammans med Annika Waenerberg statens informationspris för verket Suomi-kuvasta mielenmaisemaan: kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa (Finska Litteratursällskapet 2004). Han är författare till ett stort antal artiklar om konsthistoria, arkitektur och bildkonst.

LITTERATURPRISET 2006 (10 000 €)
Pentti Sammallahti och Bo Carpelan: Staden – Kaupunki. Dikter och bilder från Helsingfors – Runoja ja kuvia Helsingistä (Opus)

LITTERATURPRISET 2005 (10 000 €)
Kati Bondestam: Inas Längtan. Ina Collianders brev till Sven Grönvall 1925–1974 (Schildts)
Kaari Raivio: Akseli Amerikassa. Akseli ja Mary Gallen-Kallelan kirjeenvaihtoa vuosilta 1915–1931 (Otava)

LITTERATURPRISET 2004 (10 000 €)
Åsa Hellman (red.): Taidekeramiikka Suomessa (Otava)

LITTERATURPRISET 2002 (3 x 3000 €)

Taneli Eskola: Sininen Altai (Musta Taide 2002)
Marko Home och Mika Taanila (red.): Futuro (Desura 2002)
Anna Kortelainen: Albert Edelfeltin fantasmagoria: nainen, ”japani”, tavaratalo (Finska Litteratursällskapet 2002)

HEDERSOMNÄMNANDE 2002 (2 x 500 €)

Förlaget Like
Tammerfors Konstmuseum för utställningskatalogen Vieraan katse (2002)