År 2010 belönades:

Bildkonstnären Denise Ziegler med 10 000 euro för hennes verk Poeettisen piirteistä. Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa (Bildkonstakademin 2010).

Poeettisen piirteistä är den skriftliga och teoretiska delen i Denise Zieglers (f. 1965 i Schweiz) doktorsavhandling. Hon disputerade vid Bildkonstakademin sommaren 2010. Disputationens andra del var en utställning i Helsingfors Konsthall.

Kirjallisuuspalkinto 2010

Ziegler har i allt sitt konstnärliga arbete dryftat begrepp och deras betydelser i samtidskonsten. Det konstnärliga arbetet och de teoretiska resonemangen sammanfaller på ett naturligt sätt hos henne. Boken utgår från poetiken, teorin om poesi, som härstammar från antiken. Då förknippades det mimetiska uttryckligen med poesi. Ziegler introducerar det mimetiska och det poetiska som en del av grundfrågorna i samtidskonsten. Hon för en dialog med Aristoteles poetik. ”Jag strävar efter att förstå Aristoteles poetik från mitt eget perspektiv som bildkonstnär i 2000-talets Finland”, skriver Denise Ziegler.

Konstnären sammanfattar sin forskning enkelt, konsekvent och klart. Verket Poeettisen piirteistä åskådliggör samtidskonstens komplexitet och främjar på ett betydande sätt förståelsen av den.

SPECIALPRIS

År 2010 gav litteraturprisnämnden också ett specialpris (10 000 €) för främjande av finländsk konstlitteratur till fotografen Jussi Tiainen (Parvs Publishing).

Litteraturprisnämnden har redan i flera års tid fäst sig vid fotografen Jussi Tiainens verksamhet. Förlaget Parvs Publishing har hittills hunnit ge ut 22 konstböcker om centrala finländska samtidskonstnärer. I år kan man nämna bland annat de förtjänstfulla verken om skulptören Pauno Pohjolainen och om bildkonstnären Anne-Karin Furunes (Norge). Den första publikationen fokuserade på målaren Marjatta Tapiola (2006). Tiainen har också gett ut verk som behandlar rum och arkitektur.

Tiainens publikationsverksamhet förverkligar på ett viktigt sätt en av Finska Konstföreningens ledande verksamhetsidéer, det vill säga att främja den finländska konstlitteraturen.

2010tiainen
Jussi Tiainen, Finska Konstföreningens t.f. ombudsman Taru Tappola, vice ordförande Riitta Valorinta och ordförande Veikko Kasurinen. Foto: Roger Gustafsson

Till årets litteraturprisnämnd hörde f.k. Päivi Karttunen (ordförande) samt redaktör Seppo Heiskanen och bildkonstkritikern Leena Kuumola.