År 2011 belönades:

Fil.dr Riitta Ojanperä för hennes doktorsavhandling Kriitikko Einari J. Vehmas ja moderni taide (Kritikern Einari J. Vehmas och den moderna konsten) (Centralarkivet för bildkonst, 2010). Prissumman är 10 000 €. Priset delades ut i Kabelfabriken torsdagen den 12 januari i samband med Finska Konstföreningens årliga konstlotteri för sina medlemmar.

Kirjallisuuspalkinto 2011

Boken behandlar konstkritik, ett ämne som hittills behandlats sparsamt inom den akademiska forskningen. Det är ett på många vis viktigt och aktuellt ämne. Efterhand som samhället och medierna utvecklas förändras också kritikens form och betydelse.

Einari J. Vehmas (1902–1980) var den främsta konstkritikern i det efterkrigstida Finland. Under flera decennier skrev han kritik huvudsakligen i tidningarna Suomalainen Suomi och Uusi Suomi. Vid sidan av sitt arbete som kritiker hade Vehmas en central ställning på det finländska konstfältet. Han var biträdande intendent för Ateneums konstmuseum och var med om att fatta beslut om museets konstköp.

Ojanperäs undersökning omspänner tiden från 1920- till slutet av 1960-talet. Den skildrar bakgrunden till och utgångspunkterna för Vehmas kritikergärning. I sin analys visar Ojanperä hur kritikerns tänkande förändras och utvecklas under årtiondenas lopp. På ett intressant sätt placerar hon Vehmas arbete i tidens idéhistoriska och filosofiska kontext.

Ojanperä har samlat sitt material från fem årtionden som bildade en epok av stora omvälvningar i såväl samhället som konsten. Resultatet är ett väldisponerat och klart skrivet verk.

HEDERSOMNÄMNANDE

Dessutom beslöt Konstföreningen att ge Silja Rantanen ett hedersomnämnande för hennes verk Vargvändonin puutarha (Trädgården i Vargvändon) (Sara Hildéns konstmuseums publikationer 90, 2011).

I sin skenbart anspråkslösa trädgårdsbok lyckas Rantanen fint sammanfatta den skapande processens premisser: att varsebli, att medvetandegöra, att utforska, att vara konsekvent, att utgå från det självupplevda och att kunna återge i bild.