LITTERATURPRISET 2012

Finska Konstföreningens litteraturpris 2012 går till fil.dr Liisa Suvikumpu, bildredaktör för verket Porrashuoneet – helsinkiläisten porrashuoneita 1800-luvulta 1940-luvulle (Trapphus – helsingforsiska trapphus från 1800-talet till 1940-talet) (Helsingfors stadsmuseum 2012). Prissumman är 10 000 euro.

Kirjallisuuspalkinto

Litteraturnämndens motiveringar:

Porrashuoneet ger en intressant presentation av offentlig konst, arkitekturskatter som den breda publiken sällan erbjuds tillfälle att se. Trapphusens konst var ett kortvarigt fenomen i Finland; i de helsingforsiska bostadshusen dekorerades trapphusen med konst under ungefär 150 års tid.

Verket presenterar trapphus som bevarats till vår tid men gör också en historisk exposé över svunna tider. Trapphusen visar hur konsten förr var en naturlig del av människornas vardag. Helsingfors stadsmuseums fotograf Juho Nurmi har i sina foton lyckats förmedla trapphusens unika stämning.

Materialet i boken är ett resultat av stadsmuseets projekt där man inventerade 845 trapphus i staden. Verket har således en viktig uppgift också ur byggnadsskyddets perspektiv. Trapphusen är rum mellan gatans offentlighet och hemmets privata sfär. De avspeglar förutom byggnadshistorien också stadens sociala strukturer.

Bildredaktören, docenten i europeisk historia vid Helsingfors universitet Liisa Suvikumpu har gjort en kreativ sammanställning av materialet. Hon har förenat vår tids verklighet med historisk dokumentation där människorna på bilderna gör framställningen levande.”

Finska Konstföreningens litteraturnämnd 2012 bestod av fil.kand. Päivi Karttunen (ordf.), redaktör Seppo Heiskanen och bildkonstkritiker Leena Kuumola.