Finska Konstföreningens Litteraturpris 2013, 10 000 €, har beviljats fil.dr, docent Harri Kalha (f. 1962) för tre böcker som publicerats under året: Birger Kaipiainen, Kokottien kultakausi — Belle Époquen mediatähdet modernin naiseuden kuvastimina (Kokotternas guldålder — Belle Époques mediestjärnor som den moderna kvinnlighetens speglar) och Muodon vuoksi – Lasin ja keramiikan klassikot (Pro forma — Glas- och keramikklassiker). Alla tre böcker är utgivna av Finska Litteratursällskapet.

Harri Kalha: Birger Kaipiainen

Litteraturnämndens motiveringar:

Harri Kalha skriver stilfulla vetenskapsessäer om det tidiga 1900-talets parisiska kvinnobild och tecknar en närbild av Birger Kaipiainen och den finska designens klassiker. Hans skrivande bygger på konst- och kulturhistorisk bildning och kunskap. Han förenar djup kännedom om sina studieobjekt med personlig upplevelse.

Harri Kalha är en begåvad berättare. Hans texter utgår från föremål, bilder och den kultur de är kopplade till. Med sin förmåga att väcka föremålen till liv håller han läsaren i sitt grepp. Välskriven vetenskaplig text är en fröjd för läsaren. Harri Kalhas texter är oemotsägliga.

Han introducerar nya perspektiv i konsthistorien. Den essäistiska stilen lockar läsaren att fördjupa sig i skribentens tankar.

Harri Kalha: Kokottien kultakausi

2013 års skörd av konstböcker var riklig, mångsidig och högklassig. Finska Konstföreningens litteraturnämnd vill lyfta fram bl.a. följande verk: Marja Kanervo (Kiasma), Timo Heino (Helsingfors konstmuseum), Den osynliga damen — Rouva Näkymätön — The Invisible Lady (Amos Andersons konstmuseum), Vaivaisukkojen paluu (Fattiggubbarnas återkomst) (Maahenki), Jan-Erik Andersson: Elämää lehdellä (Liv på ett blad) (Maahenki), Jari Tamminen: Häiriköt — Kulttuurihäirinnän aakkoset (Störarna — Kulturstörandets abc) (Into Kustannus) samt Bildkonstakademins förtjänstfulla publikationsverksamhet.

Till litteraturnämnden 2013 har hört fil.kand. Päivi Karttunen (ordf.), bildkonstkritiker Heikki Kastemaa och fil.lic. Asko Mäkelä.

Harri Kalha: Muodon vuoksi