Finska Konstföreningens Litteraturpris 2014, 10 000 €, har beviljats fotokonstnär Heli Rekula (f. 1963 i Helsingfors) för verket In Hemingway’s Garden / Hemingwayn puutarhassa (2014, Heli Rekula & Helsinki Contemporary).

Litteraturnämnden vill med sitt val lyfta fram högklassiga konstnärsböcker som kan betraktas som konstverk i sig. Litteraturnämndens motiveringar:

Fotokonstnär Heli Rekulas (f. 1963) bok Hemingwayn puutarhassa (I Hemingways trädgård) kan karakteriseras som bildkonstlitteraturens kammarmusik. I det anspråkslösa men vackra verket gör Rekula en syntes av sina personliga upplevelser av Ernest Hemingways hem och museum i Florida.

Hon dryftar de associationer och föreställningar som Ernest Hemingway gett upphov till. Simbassängen i Hemingways hem och olika berättelser kring den står i centrum för Rekulas essä. Essän belyser förhållandet mellan å ena sidan Rekulas fotografier från den berömda författarens hemmuseum, å andra sidan det material som getts ut om honom. På ett skickligt sätt kombinerar hon snapshots och fotografiska verk med essäns tankegångar.

Boken är tvåspråkig: engelska och finska. Valet speglar de växande internationella influenserna i den finländska bildkonstlitteraturen. Bokens grafiska utformning är genomtänkt i minsta detalj så att till och med häftbandet är en del av helheten. Hanna Johanssons essä ger viktig bakgrundsinformation om personkulten kring Ernest Hemingway.

Heli Rekula är foto- och videokonstnär som bor och är verksam i Helsingfors och Bergen. Sedan 2009 hon har varit professor i fotografi ved Avdeling Kunst, Kunst og Designhøgskolen i Bergen.

Heli Rekula. Kuva: Patrik Rastenberger
Foto: Patrik Rastenberger