FINSKA KONSTFÖRENINGENS LITTERATURPRIS 2015

Konstnär Seppo Salminen (f. 1956 i Tavastehus) för verket Näkemisen hetkiä (Stunder av seende) (2015, på eget förlag)

Kuva: Patrik Rastenberger

Foto: Patrik Rastenberger

 

Litteraturjuryns motiveringar:

Konstnären Seppo Salmisens självbiografi Näkemisen hetkiä är en hisnande läsupplevelse. Salminen har en förmåga att se bilder med starka sinnesförnimmelser. Boken berättar om en performancekonstnärs utveckling och om det egna livets inverkan på hans verk. Han berättar att han utvecklat ett alter ego, johannes s., och att han i sin bok samlat ”händelser och scener där jag tror att jag förnummit johannes närvaro”.

Berättelsen förflyttar sig från barn- och ungdomens Tavastehus till studietiden och arbetslivserfarenheterna i 1980-talets Leningrad, Polen och Brasilien och slutligen till Venedig sommaren 2015. Kronotoper, tidsmässiga och lokala betydelsenät framträder i bakgrunden. Kommenteringen och skildringen av händelserna är språkligt fullödiga och till stor del konstaterande.

Som ofta i självbiografier framträder konstnären i verket som en visionär. Händelseförloppet är flytande, tidvis retroaktivt. Salminen lyfter inte fram sitt ego och sin ångest så starkt som många konstnärer gör, utan den klanderfria texten är flyhänt och luftig. Associationerna är levande och dispositionen följer filmklippningens logik. Berättelsens olika delar bildar relativt självständiga helheter och boken kan därför också läsas i korta stycken eller rentav baklänges.

Finska Konstföreningens litteraturnämnd vill med priset uppmuntra även andra aktörer på konstfältet – konstnärer, kritiker, gallerister, museifolk och konstpubliken – att skriva om sina upplevelser och överskrida traditionella memoarers gränser.