LITTERATURPRISET 2016
till Sini Mononen för texten i Minna Långströms & Sini Mononens bok Sulaminen – Att smälta – To Melt (Poesia, 2016).

Finska Konstföreningens litteraturpris 2016 går till kritiker Sini Mononen (f. 1981). Hon begrundar konstverk på ett exemplariskt sätt. Kännetecknande för Mononen som skribent är henens förmåga att skriva om konstverk på ett språk som förstås av såväl den vanliga konstvännen som experten. Hon vågar berätta vad hon känner och vad hon sluter sig till och väcker därigenom tankar och känslor även hos läsaren.

Boken Att smälta är Sini Mononens djupanalys och tolkning av de visuella och audiella idéerna i Minna Långströms videoverk med samma namn. Den unga kritikern skriver passionerat om rörlig bild och ljud. Hon representerar en kritikers bästa egenskaper som skribent och ger plats också åt betraktarens tolkningar. Att smälta visar hur en kritikers text på ett naturligt sätt kan flätas in ett konstverk. Förlag: Osuuskunta Poesia.


Sini Mononen. Foto: Patrik Rastenberger

Förutom vinnaren vill litteraturnämnden uppmärksamma fyra fina konstböcker

I den praktfulla utställningskatalogen Rut Bryk – Elämän taide (Rut Bryk – livets konst) från utställningen av Rut Bryks konst på EMMA öppnar sig Bryks konst via Harri Kalhas analytiska men ändå tillgängliga tex. Kalha skapar en förtrollande värld av konstnärens bevarade material. Samtidigt blottlägger han också sin egen känslighet och sin risk för att misslyckas i sitt stora uppdrag. Å andra sidan berättar han engagerande och samtidigt sakkunnigt om en konstnär som skyddade sina verk mot ord. Förlag: EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

Otto Karvonens bok Please act like nothing happened (Låtsas som om ingenting hänt) behandlar aktuella verk som humoristiskt men seriöst tar ställning i frågor om till exempel främlingskap. Frågorna tvingar läsaren att fundera över sin egen inställning till aktuella ämnen. Boken öppnar upp verken genom konstnärsintervjuer och förklarande texter. Eget förlag. Publikationen har understötts av Frame och Centret för konstfrämjande.

Jyrki Siukonen berättar i sin bok Tapaus Avantgarde (Fallet Avantgarde) om den sovjetiska och ryska konstens och kulturens blomstringstid och tar upp ett knapphändigt behandlat ämne: förfalskning av konst från den epoken. I satiriska tongångar dryftar författaren hur det är möjligt att visa upp klumpiga förfalskningar i Finland utan att bli bestraffad. Siukonens anför djärv kritik mot konstinstitutionernas agerande. Förlag: Kustannus Oy Taide.

Niina Lehtonen Brauns bok These Foolish Things Remind Me of You (Dessa fåniga saker påminner mig om dig) berättar i akvareller och bildcollage om vardagliga episoder och detaljer. Verket är samtidigt både lekfullt och sorgmodigt. På ett intressant sätt lyckas det åskådliggöra hur verken i sig framkallar litterära tankar hos läsaren. Texten bildar en del av verken som berättar sina historier med sin egen visuella kraft. Förlag: Kerber Verlag, Tyskland.

Finska Konstföreningens litteraturnämnd 2016 bestod av FL Asko Mäkelä (ordf.), bildkonstkritiker Heikki Kastemaa och bildkonstnär Johanna Lecklin.