Pirkko Nukari: Tysta fåglar, 2013 (detalj)

 

Finska Konstföreningen beviljar årligen ett hederspris till en äldre bildkonstnär som erkänsla för ett betydande livsverk inom konsten.

HEDERSPRISET 2019 (10 000 €)
Skulptör Pirkko Nukari (f. 1943, Helsingfors), Helsingfors

Pirkko Nukari. Foto: Patrik Rastenberger

 

Pirkko Nukari arbetar med den traditionella plastiska skulpturens medel. Hennes material är brons men verkens teman, exempelvis relationen mellan människan och naturen, är starkt förankrade i nuet. Nukari är känd särskilt för sina känsliga fågelskulpturer som är både luftiga och lätta trots bronsens tyngd. Fastän verken ofta är små till sitt format skapar de på ett skulpturalt intressant sätt en större rymd där man föreställa sig att en fågel flyger upp. Kritikern Otso Kantokorpi (1957–2018) menade att Pirkko Nukari tillfört den klassiska bronsskulpturen nya dimensioner: ”I hennes händer genomgår den tunga metallegeringen den märkligaste tänkbara metamorfosen, den som utmärker skulpturkonsten när den är som bäst: materien blir immateriell, det tunga och statiska får genom skulptörens magiska beröring immateriella dimensioner.”

Pirkko Nukari studerade vid Konstindustriella läroverket 1961–1966 därifrån hon utexaminerades som teckningslärare. Hon arbetade som lärare vid Konstindustriella läroverket/högskolan 1966–1980 och som chefredaktör för tidningen Taide 1980–1984. Nukaris verk ingår i många samlingar och hon har gjort talrika offentliga verk både i Finland och utomlands. Hon tilldelades Finlands Lejons ordens Pro Finlandiamedalj 2017.

 

Pirkko Nukari: Sparvuggla, 2008

 

Pirkko Nukari: Tofsmes, 2011

 

Pirkko Nukari: Tysta fåglar, 2013

 


 

Besluten om prisen har fattats av Finska Konstföreningens styrelse. Enligt föreningens stadgar (11 §) utser årsmötet tre medlemmar och två suppleanter i prisnämnden. Två av medlemmarna och ena suppleanten ska vara bildkonstnär.

I Finska Konstföreningens jury har 2019 ingått konstnären Antti Tanttu (ordförande), konstnären Heini Aho, konstnären Susanne Gottberg, forskaren och konsthistorikern Hanna Johansson och redaktör Pessi Rautio.