Kari Cavén, 2018

HEDERSPRISET 2018 (10 000 €)
Skulptör Kari Cavén (f. 1954, Nyslott), Helsingfors

Kari Cavén är förtjust i föremål och älskar att arbeta med sina händer. Han har förnyat skulpturkonstens formspråk genom att i sina verk använda bortkastade föremål, återvinningsmaterial och skrot som han ger ett nytt liv genom att forma dem till föreställande objekt på ett insiktsfullt och finurligt sätt som väcker glatt överraskande associationer. De mångtydiga och verbalt lekfulla verknamnen belyser verkens innehåll och bildar en viktig del av Cavéns konst. Verken utstrålar en melankolisk humor och en egendomlig, personlig poesi.

Kari Cavén studerade måleri vis Fria konstskolan 1976–1977 och fortsatte sedan sina konststudier vid Konstindustriella högskolan (numera Aalto-universitetets högskola för konst och design) och Konstakademins skola (numera Konstuniversitetets Bildkonstakademi) 1978–1982. Han representerade Finland på Venedigbiennalen 1995 och tilldelades Pro Finlandia-medaljen 2014.

Kari Cavén. Foto: Veikko Somerpuro

Kari Cavén, Höjdskräck, 2018, 50 x 100 cm, 2018, 50 x 100 cm

HEDERSPRISET 2017 (10 000 €)
Bildkonstnär, konstgrafiker Päivikki Kallio (f. 1952, Helsingfors)

Päivikki Kallio har en lång karriär som konstgrafiker. Som lärare har hon fört vidare traditionen till en ny generation samtidigt som hon både ifrågasatt och förnyat praxis och vidgat synen på konstgrafik. Hon har också arbetat med rörlig bild och installationer och fört grafiken närmare konceptkonsten. Kallio har en fenomenal historiekännedom och hennes breda beläsenhet framträder i verken som ofta på något vis handlar om hela den visuella historien och om att minnas utan att vara nostalgisk. Kallio beskriver sig själv som en evig melankoliker och i hennes konst ingår hennes bildningsetos en naturlig förening med det estetiska uttrycket.
Päivikki Kallio utexaminerades som grafisk formgivare från Konstindustriella högskolan 1977.
Hon arbetade som professor i konstgrafik vid Bildkonstakademin 2010–2015.

Päivikki Kallio. Foto: Patrik Rastenberger

 

Päivikki Kallio: Isäni talo, 2011

 

HEDERSPRISET 2016
Konstmålare Sinikka Tuominen (f. 1947, Uleåborg), Uleåborg

Sinikka Tuominens måleri är lika särpräglat som unikt. I de abstrakta målningarna kan man se motiv från naturen eller den mikroskopiska världen, men det grundläggande motivet är ändå färgens och formens ymnighet med otaliga minutiöst målade detaljer, nyanser och schatteringar. Intrycket är glatt, lätt och spetslikt dekorativt, men förutom skönhet har verken också kraft. Sinikka Tuominens mod att oberoende av huvudströmningarna på konstfältet vara sitt eget tänkande och sin egen stil trogen har en sporrande effekt på ständigt nya konstnärsgenerationer.

Sinikka Tuominen utexaminerades från Konstakademins skola 1974. Hon fick Finlandspriset 1995 och kandiderade för Ars Fennica 1996. I slutet av 1980-talet övergick hon i sitt måleri till ett abstrakt uttryck.

Sinikka Tuominen: Rosenrabatt, 2013, akryl på duk, 150 x 120 cm. Foto: Jussi Tiainen

 

HEDERSPRISET 2015
Fotokonstnär Timo Kelaranta (f. 1951 i Helsingfors), Esbo

Timo Kelarantas gränsöverskridande konst avviker från fotografins traditioner och dokumentära karaktär och visar att fotografier kan ha en alldeles egen poetik. I sitt experimentella arbete använder Kelaranta ofta material han hittat, exempelvis metall, plast och papper. Geometriska former upprepas i bilderna men även tomhet och tystnad spelar en viktig roll. Kelaranta har också som en omtyckt lärare påverkat fler än en fotografgenerations uppfattningar.

Timo Kelaranta utexaminerade 1975 från Konstindustriella högskolan, numera Aalto-universitet/Högskolan för konst, design och arkitektur. Vid Konstindustriella högskolan arbetade han som lektor 1983–1992, biträdande processor 1992–1994 och professor 1999–2001. Åren 1994–1999 var han konstnärsprofessor.

Prissumman är 10 000 €.

Kuva: Patrik Rastenberger

Foto: Patrik Rastenberger

HEDERSPRISET 2014

Konstgrafikern, målaren Marjatta Hanhijoki (f. 1948 i Borgå) är en duktig konstnär som under sin långa karriär har varit tekniskt suverän inom de områden hon valt. Huvudsakligen arbetar hon med akvarell och metallgrafik men har också gjort intensiva kol- och blyertsteckningar i stort format. Hanhijoki är en virtuos tecknare och skarp människoskildrare som har trängt in i bildens värld med realismens medel men ändå djupare. Hon har sökt nya sätt att visa konst, prövat alternativa utställningsplatser och utforskat bildens strukturer till exempel via reflexioner och speglar. Till sin karaktär är hennes verk sociala och intima, själfulla fantasibilder med en existentiell underström. Människan står alltid i centrum.
Marjatta Hanhijoki studerade vid Konstindustriella skolan (nuv. Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur) 1967–1971 och har senare genomgått fortbildning vid Bildkonstakademin. Hon har också innehaft olika förtroendeuppdrag, bl.a. som utställningskoordinator vid Konstnärsgillet i Finland 1999–2004. Marjatta Hanhijoki bor och verkar i Helsingfors.
Prissumman är 10 000 €.

Foto: Patrik Rastenberger

 

HEDERSPRISET 2013

Lauri Anttila (f. 1938 i Uleåborg) hör till konceptkonstens pionjärer i Finland. Han är professor emeritus och hedersdoktor i konst och bildkonst, konstnär och lärare inom ett brett fält. Anttila har haft ett betydande inflytande på många finländska konstnärsgenerationers tänkande och skapat en grundval för bildkonstnärlig forskning och forskande konst. Han var mångårig rektor för Bildkonstakademin 1988–1994 och grundare av linjen för tid- och rumkonst (numera utbildningsprogrammet i tid- och rumkonst). Anttila fortsätter att skapa nya verk i gränszonen mellan vetenskap och konst. Sommaren 2013 deltog han i utställningen Solgenerator på Staffas Gård i Borgå. Utställningen behandlade teman kring förnybar energi och experimentell teknologi, och Anttila ställde ut en bred samling verk som studerar solen med olika metoder. Solurskulpturen Helios (2010) i Brunnsparken i Helsingfors är Anttilas senaste offentliga rumkonstverk.

Lauri Anttila studerade vid Lahtis konstförenings skola och Finlands Konstakademi. Han utexaminerades som inredningsarkitekt 1965 från Konstindustriella läroverket (numera Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur). Lauri Anttila bor och arbetar i Helsingfors.

Lauri Anttila

Lauri Anttila och Finska Konstföreningens ordförande Lasse Saarinen.

 

HEDERSPRISET 2013

Irma Optimisti (f. 1952 i Vasa) är en originell konstnär som länge – sedan 1989 – har varit en central gestalt inom den finländska performancekonsten. Hon har utvidgat performancebegreppet och stärkt konstartens ställning. Irma Optimisti har gjort sin genre känd genom kollektiva projekt och interaktiva föreställningar. Hon är också en av initiativtagarna till festivalen Là Bas, som ordnats sedan 2000. Festivalen har varit ett forum för levande finländsk konst och experimentell kultur i form av live-föreställningar, dokumentärer och paneldiskussioner.

Irma Optimisti

Irma Optimisti: Essential Singularity, Infr’Action Venice 2011. Foto: Pekka Luhta.

 

HEDERSPRISET 2011

Pekka Nevalainen (f. 1951 i Tyrvis) är en av samtidskonstens pionjärer i Finland. I flera decennier har han med sina verk visat publiken i Finland var förtruppen i den internationella konsten finns och vilka frågor den engagerar sig i. Nevalainen deltog i Dokumenta i Kassel 1992 men började redan under tidigt 1970-tal göra experimentella verk som överskred gränserna för olika uttrycksmedel. Han har gjort den finländska konstpubliken bekant med installationskonst, men också med bland annat kropps-, jord- och biokonst samt visat vad den kris för upphovsmannaskapet som bröt ut i slutet av 1960-talet innebär i bildkonsten. Konstnären bor och arbetar i Kisko.

HEDERSPRISET 2010

Oliver Whitehead är en mångsidig konstnär som behärskar flera konstarter och skickligt använder ett vitt spektrum av tekniker: han tecknar, målar, fotograferar, filmar och gör videor och performance. Whiteheads konst är ofta samhällelig. I sina verk behandlar han bland annat urbana rum, maktutövning och våld.
Oliver Whitehead har influerat bildkonstfältet i Finland genom sin undervisning vid flera bildkonstskolor. Sedan 1987 har han undervisat vid Bildkonstakademin (avdelningschef för tid- och rumkonst 1992–1997). Oliver Whitehead är född i England, där han också studerade i slutet av 1960-talet. Sedan slutet av 70-talet har han bott i Finland.

Oliver Whitehead

Oliver Whitehead. Foto: Roger Gustafsson

 

HEDERSPRISET 2009

Som målare verkar Lauri Laine (f. 1946) i den traditionella och nutida bildkonstens skärningspunkt. Hans förhållande till måleriet är medvetet civiliserat och förandligat; i Lauri Laines målningar finns det anspelningar på djupgående kulturella skikt. Laine målar tveklöst i olja och hans verk förmedlar ett intryck av skamlös njutning och av prakt.

Lauri Laine

Lauri Laine. Foto: Roger Gustafsson

 

HEDERSPRISET 2008
går till Hannele Kylänpää (f. 1948) för ett betydande livsverk.

Hannele Kylänpää. Foto: Roger Gustafsson

 

2007 till Ismo Kajander (f. 1939)
för en betydande livsgärning

2006 till Matti Kujasalo (f. 1946)
för en betydande livsgärning

2005 till Anna-Maria Osipow (f. 1935)
för hennes livsverk

2004 till Eino Ahonen (f. 1941)
för hans livsverk

2003 till Tapio Junno (f. 1940)
för ett betydande livsverk och en bländande karriär

2002 till Timo Aalto (f. 1941)
för hans livsverk, hans långsiktiga strävan efter fullkomlighet och ett förtjänstfullt undervisningsarbete