WILLIAM THURING-HUVUDPRIS 2006

Målaren Anna Retulainen (f. 1969)

DE ÖVRIGA WILLIAM THURING-PRISEN

Skulptören Markus Copper (f. 1968)

Målaren Petri Hytönen (f. 1963)

Fotokonstnären Pertti Kekarainen (f. 1965)

Grafikern Antti Ratalahti (f. 1964)

Skulptören Joakim Sederholm (f. 1969)