WILLIAM THURING-HUVUDPRIS (13 000 €)

Fotokonstnären Jyrki Parantainen (f. 1962)

DE ÖVRIGA WILLIAM THURING-PRISEN (7000 €)

Bildkonstnären Bo Haglund (f. 1963)

Fotokonstnären Ilkka Halso (f. 1965)

Skulptören Pasi Karjula (f. 1964)

Mediakonstnären Tiina Ketara (f. 1965)

Bildkonstnären Anne Koskinen (f. 1969)

Bildkonstnären Vesa-Pekka Rannikko (f. 1968)

Bildkonstnären Charles Sandison (f. 1969)

Bildkonsnären Marko Vuokola (f. 1967)