WILLIAM THURING-HUVUDPRIS (14 000 €)

Bildkonstnären och skulptören Helena Hietanen (f. 1963)

DE ÖVRIGA WILLIAM THURING-PRISEN (7 st. à 8000 €)

Målaren Janne Kaitala, Borgå (f. 1970)

Fotokonstnären Ari Kakkinen, Helsingfors (f. 1966)

Skulptören Kirsi Kaulanen, Borgå (f. 1969)

Fotokonstnären Tuomo Manninen, Helsingfors (f. 1962)

Skulptören Olli Mantere, Kotka (f. 1972)

Skulptören Heli Ryhänen, Tammerfors (f. 1971)

Skulptören Kimmo Schroderus, Perttula (f. 1970)