WILLIAM THURING-HUVUDPRIS (14 000 €) TILL JANNE RÄISÄNEN

Målaren Janne Räisänen (f. 1971) är känd för sina målningar som är inspirerade av populärkultur. Hans verk karaktäriseras av ett starkt uttryck som syns i målningarnas färger och formspråk. Räisänen hittar motiven i sitt eget liv som fylls av musik, gatumode, film, fenomen och humor. Räisänen har studerat på Bildkonstakademins avdelning för måleri och han blev magister 1998. Han har också arbetat som konstnärlig ledare samt lärare på Fria målarskolan.

Janne Räisänen
Janne Räisänen. Foto: Roger Gustafsson

DE ÖVRIGA WILLIAM THURING-PRISEN (9 st. à 6000 €)

Konstgrafikern Pälvi Hanni (f. 1972)

Bildkonstnären Johanna Ilvessalo (f. 1964)

Bildkonstnären Villu Jaanisoo (f. 1963)

Målaren Anssi Jääskeläinen (f. 1966)

Bildkonstnären Mika Karhu (f. 1969)

Fotokonstnären Ola Kolehmainen (f. 1964)

Målaren Elina Merenmies (f. 1967)

Målaren Päivi Takala (f. 1970)

Fotokonstnären Santeri Tuori (f. 1970)