WILLIAM THURING-HUVUDPRIS (14 000 €) TILL SKULPTÖREN HANS-CHRISTIAN BERG

Hans-Christian Berg (f. 1971 i Esbo) tilldelas William Thurings huvudpris. Berg är utbildad både till skulptör och till keramik- och glaskonstnär. I sina verk utnyttjar han industriella tillverkningsmetoder och innovationer jämsides med traditionella konstindustriella tekniker såsom glasblåsning. Med sina skulpturer skapar Berg ofta rumsliga och optiska illusioner. Materialen är glas, stål, aluminium och olika sorters plast. Hans-Christian Berg valdes 2007 till årets unga konstnär.

HC Berg: Thoughtrise in vacuum II

HC Berg: Thoughtrise in vacuum II

DE ÖVRIGA WILLIAM THURING-PRISEN (8 st. à 7000 €)

Bildkonstnären och konstgrafikern Maija Albrecht (f. 1967 i Åbo, bor och arbetar i Helsingfors)

Skulptören Antti Immonen (f. 1973 i Kuopio)

Fotokonstnären Tiina Itkonen (f. 1968 i Helsingfors)

Målaren Jukka Korkeila (f. 1968 i Tavastehus, bor och arbetar i Helsingfors och Berlin)

Bildkonstnären Katri Kuparinen (f. 1973 i Imatra)

Bildkonstnären Jussi Niva (f. 1966 i Pello, bor och arbetar i Helsingfors)

Bildkonstnären Samu Raatikainen (f. 1971 i Helsingfors, bor och arbetar i London)

Målaren och bildkonstnären Anssi Törrönen (f. 1970 i Joensuu, bosatt i Helsingfors)