WILLIAM THURING-HUVUDPRIS (14 000 €) TILL MAIJA HELASVUO

Maija Helasvuo (f. 1968 Helsingfors; bor och arbetar i Hyvinge) förknippas som konstnär främst med materialet för hennes skulpturer, de olika träslagen. Naturmaterialets levande och varma yta ger skulpturerna en mänsklig karaktär. Helasvuos känsla för material framträder på ett fint sätt när hon ger uttryck för människans emotionella värld eller sociala liv. Helasvuo använder sig av traditionellt manliga material, arbetssätt och verktyg men hennes verk innehåller en bred skala av känslor, utan att glömma vardagen och humorn.

Maija Helasvuo
Maija Helasvuo. Foto: Roger Gustafsson

DE ÖVRIGA WILLIAM THURING-PRISEN (9 st. à 6 500 €)

Bildkonstnär Stig Baumgartner (f. 1969 i Träskända), Helsingfors

Bildkonstnär Hannaleena Heiska (f. 1973 i Uleåborg), Helsingfors

Bildkonstnär Petra Innanen (f. 1970 i Villmanstrand), Helsingfors

Skulptör Matti Kalkamo (f. 1968 i Tammerfors), Tammerfors

Bildkonstnär Johanna Kiivaskoski (f. 1967 i Helsingfors), Helsingfors

Bildkonstnär, grafiker Hannu Palosuo (f. 1966 i Helsingfors), Helsingfors/Rom

Fotokonstnär Riitta Päiväläinen (f. 1969 i Maaninka), Helsingfors

Skulptör Tommi Toija (f. 1974 i Lappo), Helsingfors

Bildkonstnär Katja Tukiainen (f. 1969 i Björneborg), Helsingfors