WILLIAM THURING-HUVUDPRIS TILL NANNA HÄNNINEN

William Thuring-specialpris ges i år åt tio konstnärer i mitten av sin karriär. William Thuring-huvudpriset (14 000 €) tilldelas fotokonstnären Nanna Hänninen (f. 1973 i Rovaniemi), Kuopio.

Nanna Hänninen
Foto: Roger Gustafsson

Nanna Hänninen bor och arbetar i Kuopio och har hållit talrika internationella utställningar bl.a. i Tyskland och Spanien. Hänninen utexaminerades från Konstindustriella högskolans linje för fotokonst 2002. I sin produktion har hon mångsidigt utnyttjat fotograferingens möjligheter: överlånga exponeringstider, negativets omvända färger och mångdubbel exponering. Det experimentella greppet till trots är hennes bilder skarpt analytiska och djupt verkningsfulla. Hänninen har under sin karriär redan hunnit förnya sig flera gånger (t.ex. serierna Fear and Security och The New Landscapes).

DE ÖVRIGA WILLIAM THURING-PRISEN (9 st. à 6 500 €, totalt 58 500 €)

Axel Antas (f. 1976 i Helsingfors), London; fotografi, teckning, video

Pirjetta Brander (f. 1970 Helsingfors), Helsingfors; måleri, teckning, video, installation

Duncan Butt Juvonen (f. 1972 i Farnham, Storbritannien), Helsingfors; text, måleri, installation

Terhi Heino (f. 1970 i Uleåborg), Helsingfors; skulptur, installation, video

Mauri Kuitula (f. 1972 i Uleåborg), Helsingfors; måleri

Petra Lindholm (f. 1973 i Karis), Ekenäs; video, ljud fotografi

Tarmo Paunu (f. 1971 i Helsingfors), Tammerfors; måleri

Maiju Salmenkivi (f. 1972 i Esbo), Helsingfors; måleri

Kim Simonsson (f. 1974 i Helsingfors), Helsingfors; skulptur

Besluten om William Thuring-prisen fattas av Finska Konstföreningens styrelse som leds av ordförande, producenten och verkställande direktören Lasse Saarinen och vice ordförande, fil.mag. Päivi Karttunen.