WILLIAM THURING-HUVUDPRISET 2014 (14 000 €)
Bildkonstnär Pauliina Turakka Purhonen (f. 1971 i Haapavesi), Helsingfors

Juryns motiveringar:

Pauliina Turakka Purhonens konst är fördelad på två arbetsmetoder. Hennes målningar tar fasta på det hon ser i sin vardagliga omgivning medan hennes textilskulpturer sammanför denna vardag med det sakrala, ofta med medeltida helgonskulpturer som förebild. Purhonens konst påminner oss om hur svävande gränsen mellan den inre och den yttre världen är.

Pauliina Turakka Purhonen utexaminerades från Bildkonstakademins målerilinje 2003. Hon har också varit lärare vid bl.a. Bildkonstakademin och konstskolan Maa.

Pauliina Turakka Purhonen. Kuva: Patrik Rastenberger
Foto: Patrik Rastenberger

PERSONLIGA WILLIAM THURING-PRIS 2014, 9 st. à 6 500 €

Enoch Bergsten (f. 1979 i Duluth, Minnesota, USA), Helsingfors; teckning, måleri
Elina Brotherus (f. 1972 i Helsingfors), Helsingfors; fotografi, video
Tapani Kokko (f. 1969 i Pudasjärvi), Orimattila; skulptur
Heta Kuchka (f. 1974 i Helsingfors), Helsingfors; video, fotografi, installation
Sini Pelkki (f. 1978 i Helsingfors), Helsingfors; fotografi, film, video
Pink Twins (Juha Vehviläinen f. 1978 och Vesa Vehviläinen f. 1974 i Helsingfors), Helsingfors; audiovisuell konst
Jyrki Riekki (f. 1976 i Uleåborg), Esbo; måleri
Jari Silomäki (f. 1975 i Helsingfors), Helsingfors; fotografi
Hanna Vahvaselkä (s. 1973 i Villmanstrand), S:t Michel; skulptur

Thuring-palkitut 2014. Kuva: Patrik Rastenberger
Foto: Patrik Rastenberger

Besluten om William Thuring-prisen fattades av Finska Konstföreningens styrelse som leds av ordförande, producenten och verkställande direktören Lasse Saarinen och vice ordförande, fil.mag. Päivi Karttunen.