Jani Ruscica: Flatlands, 2018, custom made objects, musicians. Photo: Petr Viksna

 
WILLIAM THURING-PRISEN 2018

William Thurings stiftelse är Finska Konstföreningens viktigaste sponsor. William Thuring-prisen tilldelas bildkonstnärer i åldern 35–45 år. Medlen för prisen ingår i stiftelsens årliga donation till Finska Konstföreningen.

 

WILLIAM THURING-HUVUDPRISET 14 000 €
Jani Ruscica (f. 1978, Nyslott), Helsingfors

Jani Ruscica har arbetat med video, fotografi, teater och musik som han kombinerar så att resultatet varken kan eller bör definieras inom ramen för någon bestämd konstart. I hans konst får en och samma betydelse olika skepnader. Det intressanta i hans verk är hur olika slags fenomen och ting överförs till olika medier. Ruscicas konst dryftar frågor kring betydelse, repetition, lån och därmed också ursprung. I sina verk Conversation in Pieces och Flatlands har han också gett prov på sin förmåga till kreativt samarbete mellan konstnärer inom olika genrer.

Jani Ruscica tillbringade sin barndom i Italien och flyttade till Finland vid elva års ålder. Konst har han studerat både i Storbritannien och Finland: vid Chelsea College of Art and Design och vid Bildkonstakademin i Helsingfors.

Jani Ruscica. Foto: Veikko Somerpuro

 

WILLIAM THURING-PRISEN, 9 st. à 6 500 €

Erika Adamsson (f. 1973, Åbo), Åbo; måleri
Erno Enkenberg (f. 1975, Hyvinge), Esbo; måleri
Jan Ijäs (f. 1975, Jyväskylä), Helsingfors; mediekonst, film
Pekka & Teija Isorättyä (båda f. 1980, Torneå), Esbo; skulptur, installation
Liisa Lounila (f. 1976, Helsingfors), Helsingfors; video, fotografi, måleri
Teemu Mäenpää (f. 1977, Kotka), Helsingfors; måleri
Rauha Mäkilä (f. 1980, Helsingfors), Helsingfors; måleri
Alina Sinivaara (f. 1978, Helsingfors), Helsingfors; måleri
Camilla Vuorenmaa (f. 1979, Tammerfors), Helsingfors; måleri

Foto: Veikko Somerpuro

 


 

William Thuring (1880–1968) föddes som yngsta son i en skeppsredarfamilj i Kaskö. Han arbetade till en början som advokat och blev senare bankir. Redan under sin livstid bedrev han betydande välgörenhetsverksamhet. William Thurings Stiftelse grundades på 1960-talet med medel från Thurings testamentsdonation. Stiftelsen har under årens lopp vuxit till en betydande institution som stöder organisationer som främjar projekt inom vetenskap, konst, folkbildning, hälsovård och annan allmännyttig verksamhet i Finland.

Besluten om William Thuring-prisen fattas av Finska Konstföreningens styrelse som leds av ordförande, producenten och verkställande direktören Lasse Saarinen och vice ordförande, fil.mag. Päivi Karttunen.