Finska Konstföreningen delar årligen ut
 

STIPENDIER TILL UNGA KONSTNÄRER
Ansökningstiden är 2.5–30.8.2019.

Stipendiet kan sökas av utbildade, högst 35 år gamla konstnärer. Stipendiebeloppet är 6 000 euro. Stipendierna delas ut i december. Läs mer här.
 

EDVARD RICHTER-STIPENDIER
Ansökningstiden är 1.8–30.9.2019.

Edvard Richter-resestipendierna tilldelas bildkonstkritiker inom massmedierna. Formulera ansökan fritt och uppge till vad du kommer att använda stipendiet samt det ansökta beloppet. Stipendierna delas ut i december. Läs mer här.