Foto: Patrik Rastenberger

 

EDVARD RICHTER-STIPENDIER 2019

Resestipendierna till konstkritiker gick i år till elva kritiker. Det sammanlagda stipendiebeloppet var 10 000 euro.

1. Karhunen Saara (f. 1983), Helsingfors / 400 € / Biennalen RIBOCA för samtidskonst i Riga
2. Kuumola Leena (f. 1958), Helsingfors / 800 € / Tallinn
3. Laaksonen Esa (f. 1956), Helsingfors / 800 € / Arkitekturbiennalen i Venedig
4. Mäki Mikko (f. 1978), Helsingfors / 1 400 € / São Paulobiennalen
5. Pasanen Anu (f. 1983), Åbo / 1 200 € / Centraleuropa, bl.a. Berlinbiennalen
6. Poutiainen Viivi (f. 1984), Helsingfors / 1 100 € / Biennalen Manifesta, Marseille
7. Ryynänen Max (f. 1972), Helsingfors / 900 € / Biennalen i Sharjah, Koch, Indien
8. Rönkkö Jaakko (f. 1947), Helsingfors / 900 € / S:t Petersburg
9. Rönkä Eeva (f. 1982), Helsingfors / 800 € / festivalen Kunstenfestivaldesarts, Bryssel
10. Sandell Valter (f. 1990), Helsingfors / 800 € / Paris Photo
11. Sorjonen Olli (f. 1981), Joensuu / 900 € / S:t Petersburg

 

Foto: Patrik Rastenberger

 


 

Nästa ansökningstid för Edvard Richter-stipendium till bildkonstkritiker är 1.8.–30.9.2020.

Ansökan görs på en e-blankett på webben. Sökande ska ange det ansökta beloppet och en plan för hur det kommer att användas. Stipendierna delas ut i december. Stipendiaterna ska lämna in en redogörelse för hur stipendiet använts.

Syftet med stipendiet är att ge stipendiaten möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell konst utomlands. Många kritiker arbetar som frilansar, och kritikerstipendierna är få i Finland. Det viktigaste kriteriet vid valet av stipendiater har varit att sökanden på ett övertygande sätt har redogjort för sitt kritikervärv och gett en välmotiverad plan för hur stipendiet kommer att användas. Det är fråga om ett resestipendium, inte ett arbetsstipendium.

Det är Finska Konstföreningens styrelse som på förslag av föreningens juryer och nämnder fattar beslut om pris och stipendier. Förslag till mottagare av Richter-stipendier görs av litteraturnämnden, som 2019 består av fil.lic. Asko Mäkelä (ordf.), bildkonstnär Johanna Lecklin och konstkritiker Sini Mononen.

Mer information: info(at)suomentaideyhdistys.fi eller tfn 045 7731 4315.

 


 

Edvard Gottlieb Richter (1880–1956) var en finsk konsthistoriker, från och med 1904 ledande konstkritiker på Helsingin Sanomat. Han var lärare i konsthistoria på Finlands Konstakademis skola (tidigare Finska Konstföreningens ritskola) 1917–1947 och på Centralskolan för konstflit, sedermera Konstindustriella läroverket 1917–1951. I den stora konversationslexikon som utkom på 1930-talet, Iso Tietosanakirja, redagerade Richter konstartiklarna, och i samband med att han översatte C. G. Laurins verk Konsthistoria kom han också att skapa en ansenlig mängd finska konsttermer. Richter var ledamot av Finlands Konstakademi från och med 1933 samt sekreterare för statens bildkonstnämnd 1918–1951 och medlem i nämnden 1921–1952. Han tilldelades titeln professor 1950.