Finska Konstföreningen utdelar 150 000 euro till unga konstnärer

Finska Konstföreningen utdelade den 10 juni 2009 sammanlagt 150 000 euro i stipendier till bildkonstnärer under 35 år. Tjugofem konstnärer fick ett arbetsstipendium på 6 000 euro. Den yngsta mottagare är 25 år och har i fjol avslutat sina studier.

Finska Konstföreningen har främjat och understött bildkonsten i Finland sedan 1846. Stipendiet för unga konstnärer har delats ut sedan 2002 och alltsammans har 170 unga konstnärer fått stöd från föreningen. I år var antalet stipendieansökningar 235. Av ansökningarna framgår tydligt att allt fler unga konstnärer förenar olika framställningssätt och konstarter.

År 2009 tilldelas följande konstnärer Finska Konstföreningens stipendium för unga konstnärer (6 000 euro):

Bildkonstnären Erika Erre, Helsingfors (f. 1979, Sydney, Australien), skulptören Krister Gråhn, Tammerfors (f. 1979, Alajärvi), skulptören Emma Helle, Vanda (f. 1979, Stockholm, Sverige), bildkonstnären Joseph James, Helsingfors (f. 1979, Kansas, Amerikas förante stater), fotokonstnären Saana Jyläs-Wang, Helsingfors (f. 1979, Helsingfors), målaren Anu Kauhaniemi, Helsingfors (f. 1977, Borgå), mediakonstnären Mari Keski-Korsu, Helsingfors (f. 1976, Brahestad), skulptören Janne Kiiskilä, Helsingfors (f. 1980, Esbo), foto- och videokonstnären Anni Kinnunen, Oleåborg (f. 1978, Oleåborg), video- och fotokonstnären Santtu Koivu, Helsingfors (f. 1980, Veckelax), målaren Klaus-Tuomas Kopu, Loimaa (f. 1978, Loimaa), bildkonstnären Pia Kousa, Helsingfors (f. 1977, Pertunmaa), video- och fotokonstnären Juhana Moisander, Helsingfors (f. 1977, Nyslott), målaren Maria Mughal, Helsingfors (f. 1974, Helsingfors), bildkonstnären Anu Pennanen, Kyrkslätt (f. 1975, Kyrkslätt), skulptören Eeva-Maija Priha, Helsingfors (f. 1980, Lembois), målaren Antti Ruuhela, Helsingfors (f. 1980, Seinäjoki), textilkonstnären Sonja Salomäki, Helsingfors (f. 1977, Helsingfors), målaren Alina Sinivaara, Helsingfors (f. 1978, Helsingfors), bildkonstnären Aleksi Tolonen, Helsingfors (f. 1974, Esbo), bildkonstnären Emilia Ukkonen, Åbo (f. 1983, Helsingfors), fotokonstnären Niina Vatanen, Helsingfors (f. 1977, Kuopio), bildkonstnären Jarno Vesala, Tammerfors (f. 1977, Raumo), bildkonstnären Leena Virtanen, Helsingfors (f. 1980, Vanda), bildkonstnären Laura Wesamaa, Helsingfors (f. 1979, Vanda).

Konstföreningens jury bestod av Mauri Niemi, ordförande, och konstnären Markus Konttinen, konstnären Kaarina Kaikkonen, diplomingenjören Antti Kantola, jurymedlemmar, samt Maija Koskinen, sekreterare.


Foto: Roger Gustafsson