FINSKA KONSTFÖRENINGEN DELAR UT 150 000 EURO I STIPENDIER TILL UNGA BILDKONSTNÄRER

Finska Konstföreningen r.f. (grundad 1846) delar varje år ut en betydande summa i stipendier till unga, högst 35 år fyllda bildkonstnärer. I år tilldelas 25 konstnärer från olika delar av landet 6000 euro.

Sedan år 2002 har Finska Konstföreningen delat ut stipendier till Unga konstnärer. I år mottog föreningens pris- och stipendienämnd 283 ansökningar, vilket är klart flera än under de två föregående åren. De sökande höll alla en jämn och hög nivå även om man hade kunnat förvänta sig mera originalitet och starkare idéer av unga konstnärer. Detta föranledde nämndens medlemmar att diskutera huruvida konsten nu befinner sig i ett brytningsskede.

Finska Konstföreningen beslöt att bevilja sammanlagt 150 000 euro till 25 unga konstnärer; d.v.s 6000 euro till var och en för konstnärligt arbete.

1. Foto- och videokonstnär Sara Ahde (f. 1979 i Uleåborg), bor i Uleåborg.
2. Bildkonstnär (grafik, animation) Annika Dahlsten (f. 1975 i Vasa), bor i Åbo.
3. Målare Eeva-Riitta Eerola (f. 1980 i Siilinjärvi), Helsingfors.
4. Bildkonstnär (måleri, fotografi) Erno Enkenberg (f. 1975 i Hyvinge), Esbo.
5. Bildkonstnär (måleri, animation, installationer) El Frauenfelder (f. 1979 i Zürich), Järvenpää.
6. Skulptör Anna Hyrkkänen (f. 1979 i Tammerfors), Tammerfors.
7. Bildkonstnär (installationer, video) Henriikka Härkönen (f. 1981 i Esbo), Helsingfors.
8. Skulptör Teija Isorättyä (f. 1980 i Torneå), Torneå.
9. Bildkonstnär (installationer, begreppskonst, performance) Jaakko Karhunen (f. 1979 i Lieto), Helsingfors.
10. Performance- och bildkonstnär Essi Kausalainen (f. 1979 i Helsingfors), Helsingfors.
11. Bildkonstnär (samhälls- och mediakonst) Riikka Kuoppala (f. 1980 i Helsingfors), Helsingfors.
12. Bildkonstnär (video, fotografi, installationer) Mikko Kuorinki (f. 1977 Rovaniemi), Helsingfors.
13. Installationskonstnär Antti Leppänen (f. 1978 i Joensuu), Helsingfors.
14. Bildkonstnär (måleri, grafik, installationer) Jaakko Mattila (f. 1976 i Uleåborg), Helsingfors.
15. Målare, skulptör Teemu Mäenpää (f. 1977 Kotka), Tammerfors.
16. Målare Reima Nevalainen (f. 1984 i Esbo), Kankaanpää.
17. Bildkonstnär (måleri, installationer) Leena Nio (f. 1982 i Helsingfors), Helsingfors.
18. Konstgrafikern, skulptören Meri Peura (f. 1981 i Tammerfors), Helsingfors.
19. Bildkonstnär (video, installationer) Johanna Raekallio (f. 1980), Helsingfors.
20. Mediakonstnär Pasi Rauhala (f. 1978 i Lahtis), Helsingfors.
21. Målare Jukka Rusanen (f. 1980 i Jyväskylä), Helsingfors.
22. Bildkonstnär (fotografi, video) Timo Saarelma (f. 1977 i Åbo), Helsingfors.
23. Konstnär (platsbunden konst) Jussi Suvanto (f. 1980 i Vanda), Helsingfors.
24. Bildkonstnär (platsbunden- och videokonst) Jenni Toikka (f. 1983), Borgå.
25. Bildkonstnär (måleri, fotografi) Kari Vehosalo (f. 1982 Ylöjärvi), Helsingfors.

Ordförande för Konstföreningens pris- och stipendienämnd var konstnären Antti Tanttu. Övriga medlemmar var konstnärinnan Susanne Gottberg, forskaren, konsthistoriker Hanna Johansson, konstnären Vesa-Pekka Rannikko samt diplomingenjör Antti Kantola. Föreningens ombudsman och chefen för Konsthallen, Maija Koskinen, fungerade som nämndens sekreterare.


Foto: Roger Gustafsson