FINSKA KONSTFÖRENINGEN DELADE UT 150 000 EURO TILL UNGA BILDKONSTNÄRER

Finska Konstföreningen rf, grundad 1846, delar årligen ut en betydande summa i stipendier till unga, högst 35-åriga bildkonstnärer. I år fick 25 konstnärer i olika delar av Finland varsitt stipendium på 6000 euro.

Finska Konstföreningen har delat ut stipendier till unga konstnärer sedan 2002. I år fick föreningens pris- och stipendienämnd 304 ansökningar, vilket är nytt rekord. Ansökningarna återspeglade på ett bra sätt fältet för samtidskonst. De nya konstområdena, som installations-, performance-, film- och stadskonst var väl framträdda. Merparten av ansökningarna var högklassiga, omsorgsfullt utarbetade och intressanta, vilket ställde urvalsprocessen inför stora utmaningar.

Finska Konstföreningen beslutade att bevilja sammanlagt 150 000 euro till 24 unga konstnärer och en konstnärsgrupp, 6000 euro per man, för konstnärligt arbete.

Alla utvalda får ett lika stort stipendium, 6000 euro.

1. Eskola Jenni (f. 1982 i Kyrkslätt), Helsingfors; bl.a. installation
2. Górzna Ewa (f. 1982 i Olsztyn, Polen), Helsingfors; videokonst
3. Haanpää Markku (f. 1978 i Jalasjärvi), Åbo; bl.a. installation, skulptur, grafik
4. Hilasvuori Liisa (f. 1981 i Helsingfors), Helsingfors; skulptur, installation, performans
5. Isola Pipsu (f. 1981 i Riihimäki), Helsingfors; målarkonst, installation
6. Kaihola Anita (f. 1980 i Valkeakoski), Helsingfors; målarkonst
7. Karvonen Otto (f. 1975 i Helsingfors), Helsingfors; miljökonst, rymdkonst, installation, performans
8. Katara Elina (f. 1975 i Åbo), Helsingfors; installation, videokonst, ritning
9. Lauri Tomi (f. 1979 i Helsingfors) och Pärkinen Kyösti (f. 1980 i Rovaniemi), Helsingfors; installation (konstnärgrupp)
10. Lehtonen Kati (f. 1979 i Luvia), Tavastehus; installation, videokonst, fotografi, målarkonst
11. Leinonen Taru (f. 1976 i Laukas), Träskända; kombination av målning och fotografi
12. Lindqvist Robin (f. 1979 i Ystad, Sverige), Helsingfors; målarkonst, ritning
13. Lipiäinen Mikko (f. 1975 i Tammerfors), Tammerfors; mediakonst, performans, sociala konstprojekt
14. Nykyri Anna (f. 1981 i Kaustby), Helsingfors; rörlig bild
15. Pitkänen Jyri (f. 1979 i Helsingfors), Tammerfors; rörlig bild, ljudkonst, fotografi, performans
16. Reinikainen Antti-Ville (f. 1980 i Åbo), Helsingfors; installation, skulptur, videokonst
17. Ruotsalainen Topi (f. 1979 i Kuopio), Helsingfors; målarkonst
18. Rönnholm Emma (f. 1984 i Åbo), Helsingfors; installation, skulptur
19. Somervuori Kim (f. 1975 i Helsingfors), Esbo; målarkonst
20. Syrjälä Nestori (f. 1983 i Eura), Helsingfors; installation
21. Tikkanen Aamu (f. 1980 i Helsingfors), Helsingfors; målarkonst
22. Toni Jouni (f. 1984 i Tammerfors), Tammerfors; målarkonst
23. Tuhkanen Elina (f. 1978 i Atlanta, Amerikas förenta stater), Vanda; experimentell foto-, video-, installations- och performancekonst.
24. Turunen Aki (f. 1983 i Helsingfors), Helsingfors och Köpenhamn; målarkonst
25. Vaittinen Timo (f. 1976 i Borgå), Helsingfors; bl.a. målarkonst, videokonst, installation

Ordförande för Konstföreningens pris- och stipendienämnd var konstnären Antti Tanttu. Övriga medlemmar var konstnärinnan Susanne Gottberg, forskaren, konsthistoriker Hanna Johansson, samt diplomingenjör Antti Kantola. Föreningens t.f. ombudsman och t.f. chefen för Konsthallen, Taru Tappola, fungerade som nämndens sekreterare.


Foto: Roger Gustafsson