150 000 EURO TILL UNGA BILDKONSTNÄRER

Finska Konstföreningen rf, grundad 1846, delar idag ut stipendier till unga, högst 35 år gamla konstnärer. Tjugofem konstnärer eller arbetsgrupper får 6 000 euro var. Stipendierna till de unga delas nu ut för elfte gången och för första gången med föreningens nya ordförande, producent Lasse Saarinen som värd.


De unga konstnärerna 2012. Foto: Johann Höglund

De ungas stipendium söktes i år av 279 konstnärer (304 år 2011). Hälften av ansökningarna kom från Helsingforsregionen, arton från utlandet och resten från olika orter runtom i Finland. Nästan hälften var förstagångssökande. Återkommande teman i verken var naturen, djuren, miljön, världens klimat samt människobilden. Flera verk än tidigare präglades av en realistisk stil. Foto- och mediekonstnärerna var fler än målarna och skulptörerna fler än de traditionella grafikerna. Juryn gladde sig också över att performancekonsten var representerad, trots att den är en förhållandevis marginell konstform.

Stipendienämnden har försökt beakta samtliga konstarter i valet av stipendiater. Ansökningarnas nivå har självfallet inverkat på besluten, och huvudvikten har legat vid ett högklassigt konstnärligt uttryck. Dessutom har stipendienämnden beaktat i vilket skede av sin karriär sökandena är och om stipendiet är viktigt just nu: åldersmässigt ligger tyngdpunken nu på de lite äldre sökandena, nära 30 år. Den yngsta stipendiaten är 26 år.

Följande konstnärer eller arbetsgrupper beviljades stipendium:

1. Bjarland Sara (f. 1981 i Helsingfors), Nederländerna; foto, video, installation
2. Estarriola Anna (f. 1980 i Girona i Spanien), Helsingfors; mediekonst
3. Konstnärsgrupp: Granfors Linda (f. 1978 i Vasa), Helsingfors och Hakuri Aura (f. 1977 i Helsingfors), Helsingfors; performance
4. Hautamäki Ilari (f. 1983 i Helsingfors), Helsingfors; målning och teckning
5. Havia Sami (f. 1982 i Säkylä), Helsingfors; målning och teckning
6. Heino Aaron (f. 1977 i Björneborg), Helsingfors; skulptur
7. Hietanen Liisa (f. 1981 i Lojo), Tammerfors; skulptur och installation med virkning och stickning
8. Husberg Hanna (f. 1981 i Kangasala), Stockholm; video, installation
9. Kotiranta Maarit (f. 1979 i Åbo), Helsingfors; installation, teckning
10. Könönen Laura (f. 1980 i Helsingfors), Helsingfors; skulptur
11. Lampenius Heidi (f. 1977 i Kotka), Helsingfors; målning
12. Lampinen Markus (f. 1977 i Urjala), Helsingfors; konstgrafik, träsnitt
13. Lähteenmäki Saana (f. 1983 i Eura), Eura; video, installation, performance
14. Mäki Aino-Marjatta (f. 1982 i Sysmä), Helsingfors; projekt inom kollektiv konst, video, fotografi, performance, installation
15. Rantanen Matti (f. 1976 i Esbo), Esbo; målning
16. Regan Tomas (f. 1979 i Tammerfors), Tammerfors; teckning, metallgrafik
17. Rytkönen Panu (f. 1983 i Orimattila), Helsingfors; skulptur
18. Räsänen Jarkko (f. 1984 i Heinola), Helsingfors; fotografi, video, film, ljudkonst, datorkonst installation
19. Saarinen Hermanni (f. 1979 i Suomussalmi), Helsingfors; skulptur, fotografi, video
20. Silokunnas Jukka (f. 1982 j Jyväskylä), Harjavalta; stop motion-animation
21. Takala Timo (f. 1980 i Vasa), Åbo; skulptur
22. Tervo Sakari (f. 1985 i Helsingfors), Helsingfors; mångkonstnärlig
23. Vainikka Laura (f. 1979 i Villmanstrand), Vanda; teckning, konstgrafik
24. Vapaavuori Salla (f. 1984 i Suonenjoki), Helsingfors; installation
25. Vehviläinen Juha (f. 1978 i Helsingfors), Helsingfors; video, ljudkonst, mediekonst

Ordförande för Finska Konstföreningens pris- och stipendienämnd är konstnären Antti Tanttu. Medlemmar är konstnären Susanne Gottberg, forskaren och konsthistorikern Hanna Johansson, konstnären Vesa-Pekka Rannikko och konstkritikern Pessi Rautio.