Rörelsecroquis

Helsingin Taidehalli 8.3., 22.3., 5.4., 19.4.2018

TORSDAGSKVÄLLAR MED RÖRELSECROQUIS (2018)
Mars den 8 och 22, april den 5 och 19 kl. 18.15–20.00

Kom med och lär dig teckna en rörlig modell! Tecknandet börjar från en statisk position som långsamt förbyts i rörelse. De statiska positionerna turas om med rörelse.

Ta med egna redskap. Deltagaravgift 8 euro, för Konstföreningens medlemmar 7 euro. OBS! Ändringar möjliga.

Eftersom tecknandet sker i utställningshallarna får flytande färger av säkerhetsskäl inte användas. Vätskor (kaffe, te, läskedrycker) får inte tas upp till övre våningen. Medhavd matsäck får ätas endast i entréhallen. Endast en stol per tecknare. Tänk på att det finns konstverk i rummet. Var därför aktsam!

Ken Mai är en japansk butohkonstnär, koreograf, lärare och yogi. Han bor och arbetar sedan 2006 i Helsingfors och har utövat butohdans i över 25 år. Numera uppträder och undervisar han i många länder runtom i världen.


Foto: Patrik Rastenberger