Finska Konstföreningens Edvard Richter-stipendier tilldelas bildkonstkritiker inom massmedierna. Det är fråga om ett resestipendium vars syfte är att erbjuda kritiker möjligheter att år 2021 göra en resa för att skriva en recension eller utveckla sin yrkesskicklighet.

Ansökningstid: 1.8–30.9.2020

Ansökan görs på en e-blankett här.

Det viktigaste kriteriet vid valet av stipendiater har varit att sökanden på ett övertygande sätt har redogjort för sitt kritikervärv och gett en välmotiverad plan för hur stipendiet kommer att användas. Stipendierna delas ut i december. Stipendiaterna ska lämna in en redogörelse för hur stipendiet använts.

Det är Finska Konstföreningens styrelse som på förslag av föreningens juryer och nämnder fattar beslut om pris och stipendier. Litteraturnämnden består 2020 av konstkritiker, FL Asko Mäkelä (ordf.), bildkonstnär, BildkD Johanna Lecklin och konstkritiker, FD Sini Mononen.

Tidigare beviljade Edvard Richter-stipendier >

Mer information: info@suomentaideyhdistys.fi, tfn 045 7731 4315.

 


 

Edvard Gottlieb Richter (1880–1956) var en finsk konsthistoriker, från och med 1904 ledande konstkritiker på Helsingin Sanomat. Han var lärare i konsthistoria vid Finlands Konstakademis skola (tidigare Finska Konstföreningens teckningsskola, idag Konstuniversitetets Bildkonstakademi) åren 1917–1947 och vid Centralskolan för konstflit (idag Aalto-universitets konstindustriella högskola) åren 1917–1951. Han var sekreterare för Statens bildkonstnämnd 1918–1951 och medlem i nämnden 1921—1952 samt medlem i Finlands konstakademi från 1933. Richter skapade en betydande mängd finsk konstvokabulär då han översatte C. G. Laurins verk Konsthistoria. Han tilldelades titeln professor 1950.