Voitto/Vinst/Prize 079. Jussi TwoSeven (s./f./b. 1983): Roarrr!!! no. 1, 2016 (yksityiskohta/detalj/detail)

Stipendier till unga konstnärer 2017

[:fi]2.5.–31.8.2017[:sv]2.5–31.8.2017[:en]2.5.–31.8.2017

Finska Konstföreningen har på ansökan beviljat stipendier till unga konstnärer allt sedan 2002. Stipendierna kan sökas av utbildade bildkonstnärer som är högst 35 år gamla. Bidragssumman för året 2017 är 6000 € och den tilldelas för trettio unga konstnärer i december.

Ansökningstid: 2.5–31.8.2017.

Åldersgräns: Sökande bör vara högst 35 år gammal då ansökningstiden går ut (31.8.2017).

Studier: I första hand bör sökande ha avlagt grundläggande studier. Ansökningar av sökande som befinner sig i slutskedet av sina studier och redan är yrkesverksamma som bildkonstnär men inte har avlagt en officiell examen (t.ex. då antingen den ena eller båda delarna av slutarbetet är avklarade) avgörs från fall till fall.

Tidigare stipendier: De ungas stipendium kan erhållas endast en gång.

Stipendiets användning: Stipendiet kan beviljas i form av ett arbetsstipendium, ett stipendium för ett visst ändamål eller till exempel för att anskaffa apparatur. Stipendiet kan också beviljas för fördjupande bildkonststudier i hemlandet eller utomlands.

Konstföreningens styrelse fattar beslut om pris och stipendier på förslag av föreningens juryer och nämnder. Förslag till mottagare av Dukatpriset, hederspriset och stipendier till unga konstnärer görs av Finska Konstföreningens jury, som 2017 består av bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson, bildkonstnär Vesa-Pekka Rannikko och fil.mag. Pessi Rautio.

Skicka det ifyllda formuläret inkl. bilagor till:
Finska Konstföreningen / De ungas stipendium
c/o Helsingfors Konsthall
Nervandersgatan 3
00100 Helsingfors

Stipendierna till unga konstnärer 2016–2003

Mer information: info(at)suomentaideyhdistys.fi, tfn 045 7731 4315.
OBS! Kansliet är stängt 30.6–6.8.2017.

Vinst nr. 079. Jussi TwoSeven (f. 1983): Roarrr!!! nr. 1, 2016