Taru Aromäki (f. 1988): Terosor, 2018, detalj

 

Finska Konstföreningen grundades 1846. Dess syfte är att stödja finländsk bildkonst och att främja kännedomen om och utövandet av bildkonst. Föreningen vill framför allt stödja unga begåvade bildkonstnärer i början av sin karriär.

FKF har på ansökan beviljat stipendier till unga konstnärer allt sedan 2002. Stipendium till unga konstnärer kan sökas av utbildade bildkonstnärer som är högst 35 år gamla. Stipendiebeloppet är 6 000 euro, utdelningen sker i december.

Ansökningstiden: 2.5–31.8.2020.

Ansökan görs på en e-blankett på webben. Länken till blanketten finns här (den 2 maj).

Åldersgräns: Sökande bör vara högs 35 år gammal då ansökningstiden går ut (31.8.2020).

Studier: I första hand bör sökande ha avlagt grundläggande studier. Ansökningar av sökande som befinner sig i slutskedet av sina studier och redan är yrkesverksamma som bildkonstnär men inte har avlagt en officiell examen (t.ex. då antingen den ena eller båda delarna av slutarbetet är avklarade) avgörs från fall till fall.

Tidigare stipendier: De ungas stipendium kan erhållas endast en gång.

Stipendiets användning: Stipendiet kan beviljas i form av ett arbetsstipendium, ett stipendium för ett visst ändamål eller till exempel för att anskaffa apparatur. Stipendiet kan också beviljas för fördjupande bildkonststudier i hemlandet eller utomlands.

Det är Finska Konstföreningens styrelse som på förslag av föreningens juryer och nämnder fattar beslut om pris och stipendier. Förslaget till stipendiemottagare görs av Finska Konstföreningens pris- och stipendienämnd som 2020 består av bildkonstnär Antti Tanttu (ordförande), bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson, bildkonstnär Heini Aho och fil.mag. Pessi Rautio.

Mer information: info(at)suomentaideyhdistys.fi eller tfn 045 7731 4315. Kansliet är stängt 29.6-2.8.2020.

Taru Aromäki (s. 1988): Terosor, 2018, olja på skiva, ⌀ 20 cm