Konstspalten

Blog posts for #taiteenkeräilijät

Att vandra i konsten är att ständigt möta nytt och spana bortom konstens gränser

Katri Salmenoja 06.06.2019 15:10

Konstsamlaren, ekon.mag. ArtoJurttila har en samling med 502 inhemska konstverk som han själv beskriver som en anhopning av betydelsefulla möten med konst under årtiondens lopp. Jag mötte Arto i Helsingfors Konsthall och vi pratade om hur konst upplevs och om hans personliga resa i bildkonstens värld.

Läs mera